Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-07 14:48:52  Ewelina Litwa

Utworzono artykuł 171424 o nazwie 'Uchwała Nr LXXIII/759/2018 z dnia 29 października 2018 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste171424
user_idpuste799010
resource_idpuste17
namepusteUchwała Nr LXXIII/759/2018 z dnia 29 października 2018 r.
category_idpuste659
language_idpuste1
shortpustew sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Jasła".
fullpuste

Uchwała Nr LXXIII/759/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Jasła".

publishfrompuste2018-11-07 00:00:00
_activepuste1
slugpusteuchwala-nr-lxxiii-759-2018-z-dnia-29-pazdziernika-2018-r
2018-11-07 14:48:53  Ewelina Litwa

Załączono plik 462793

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1796813
user_idpuste799010
fobject_idpuste462793
resource_idpuste17
modelpusteArticle
foreign_idpuste171424
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się